• Titulinis
 • Greitosios medicinos pagalbos skyrius

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIUS DIRBA VISĄ PARĄ

Adresas: Kalno g. 40, Telšiai

BENDRAS PAGALBOS CENTRAS (BPC) – 112

DARBO LAIKAS 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Gruodžio mėn. darbo laikas
 Skyriaus vedėjas Linaras Vaitkus 8 686 27130

Gruodžio mėn. 2d., 6d., 7d., 12d., 13d., 14d.,16d., 21d., 23d. 7.30 iki 11.30, 27d., 30d. darbo laikas nuo 7.30 iki 16.00val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val. 

Vyresnysis slaugytojas

 Laimonas Lukavičius 

8 685 17316

Gruodžio mėn. 2d., 5d., 8d., 12d., 15d., 16d., 19d., 20d., 21d., 22d,. 29d. darbo laikas nuo 7.30 iki 16.00 val. pietų pertrauka nuo 12.00 -12.30 val.

 

PASKAMBINĘ Į GREITĄJĄ

Aiškiai ir labai tiksliai atsakykite į dispečerio klausimus, nes kiekviena sekundė yra brangi:
1. Kas atsitiko (prarado sąmonę, traukuliai, nekvėpuoja, avarija, nelaimingas atsitikimas, kiek nukentėjusiųjų ir pan.)?
2. Nurodykite nukentėjusiojo ar ligonio adresą -  gatvę, namo bei buto numerį, laiptinės kodą. Jeigu ligonis ar nukentėjusysis yra užmiestyje ar kaimo vietovėje, nurodykite kryptį, kaip geriausiai privažiuoti.  Pasakykite ligonio vardą ir pavardę (jei žinote).
3.
 Nurodykite savo vardą ir pavardę. Negaiškite laiko diktuodami telefono numerį, iš kurio skambinate, nes dispečeris jį mato ekrane.
4. Pranešę apie iškvietimą, jei reikia specialaus patarimo, neišjunkite telefono, nes dispečeris, išsiuntęs pagalbą, jums patars, ką daryti, kol atvyks medikų ekipažas.
5. Jei įmanoma, pasitikite medikus, uždarykite palaidus šunis, įjunkite šviesą.
6. Būtina, kad su ligoniu nuolat būtų nors vienas žmogus, kuris suteiktų pirmąją pagalbą.
Primename, kad pokalbiai su dispečeriu yra įrašomi.

Jeigu skambinate bendruoju pagalbos telefonu 112, šios įstaigos dispečeris, išklausęs Jūsų ir nusprendęs, kad Jums reikia greitosios medicinos pagalbos, sujungia su mūsų dispečerine. Visi skambučiai registruojami kompiuteryje, visi pokalbiai įrašomi specialioje programoje.

SVARBU, kad, atsitikus nelaimei, išvengtumėte panikos ir laiku suteiktumėte pirmąją pagalbą, kol atvyks greitoji. Kuo anksčiau pradedama taikyti pagalba, tuo ji bus efektyvesnė.

Svarbiausi pirmosios pagalbos principai

 • Išgabenti nukentėjusįjį iš pavojaus židinio.
 • Užkirsti kelią tolesniam žalojančių veiksnių poveikiui.
 • Užmegzti kontaktą su sužeistuoju.
 • Imtis veiksmų, jei sužeistasis nerodo jokių gyvybės požymių.
 • Malšinti skausmą.
 • Nustatyti, kam pirmiausia teikti pagalbą.

 Pagrindinės taisyklės teikiant pirmąją pagalbą

 • Įvykio vietoje veikti ramiai, ryžtingai ir organizuoti pirmosios pagalbos teikimą.
 • Pasirūpinti, kad nelaimingo atsitikimo aplinkybės būtų išsaugotos įvykiui tirti.
 • Iškviesti greitąją medicinos pagalbą.
 • Prieš teikiant pagalbą reikia įvertinti esamus sužeidimus, kad nepablogintumėte nukentėjusiojo būklės.
 • Būklę vertinti reikia greitai. Jeigu yra keletas nukentėjusiųjų, pirmiausia teikti pagalbą sunkiausiai nukentėjusiems.
 • Apžiūrėjus nukentėjusįjį išsiaiškinti, ar yra pavojus svarbiausioms gyvybinėms funkcijoms – sąmonei, kvėpavimui ir kraujo apytakai.

 Gaivinimas

Gaivinti reikia tik tuos, kurie yra be sąmonės, nekvėpuoja ir kuriems gali būti sustojusi kraujo apytaka (kai nėra pulso). Jei žmogus be sąmonės, bet kvėpuoja normaliai, gaivinti jo nereikia, užtenka nukentėjusįjį paguldyti ant šono, išvalyti (jei yra užkimšti) kvėpavimo takus ir stebėti, kol atvyks medikai.

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TEIKIANT BŪTINĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS METU

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-05 15:28