Struktūra ir kontaktai

Komisijos ir darbo grupės
1. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU,, DĖL VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO,,  2020 m. vasario 27 d. Nr. T1-39
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 1, 2 ir 5 dalimis,  Telšių rajono savivaldybės taryba  nusprendė:
Sudaryti penkerių metų laikotarpiui Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti šios VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro sudėties stebėtojų tarybą:
 
 1. Tomas Katkus – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, steigėjo atstovas
 2. Silvija Martinkutė -Vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) – steigėjo atstovas
 3. Ilona Mitkevičienė – visuomenės atstovė   
 4. Linaras Vaitkus – VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro profesinių sąjungų atstovas
 
2. VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMU 2020 M. VASARIO 17 D. NR. V-40 PATVIRTINTA SLAUGOS TARYBA, KURIĄ SUDARO:
 
 1. Valerija Jonušienė
 2. Raminta Dukavičiūtė
 3. Laimonas Lukavičius
 4. Ilona Žigutienė
 5. Laima Vyšniauskienė
 
3. VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMU 2020 M. VASARIO 17 D. NR. V-41 PATVIRTINTA MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA, KURIĄ SUDARO:
 
 1. Irena Bitinienė
 2. Virgilijus Jokubaitis
 3. Margarita Varkalytė
 4. Ernesta Stončiūtė
 5. Bronius Petras Levickis
 6. Emilija Bereišienė
 7. Laima Dapkuvienė
 8. Jurgita Butkevičiūtė

4. VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMU 2020 M. VASARIO 17 D. NR. V-39 PATVIRTINTA GYDYMO TARYBA, KURIĄ SUDARO:

 1. Regina Čekanauskienė
 2. Vilija Norkevičienė
 3. Sondra Jogminienė
 4. Rima Povilaitytė
 5. Violeta Šilinskienė

Gydymo tarybos darbo reglamentą rasite čia.

 

 

 

 

 

 

                                               

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-02 11:33