Bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu

2020 08 31

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas atviras naujiems specialistams, studentams. 2020 vasarą Centre atlikę praktiką studentai buvo žingeidūs, pareigingi, todėl  jų indelis įstaigoje buvo svarbus tiek jaunatvišku požiūriu, tiek darbais, kuriais prisidėjo studentai.  Studentė Ignė, turėjo galimybę baigusi praktiką įsidarbinti atostogų laikotarpiu ir prisidėti prie Centro darbuotojų kolektyvo registratūroje.  Jau baigianti mokslus Iveta ne pirmą kartą dirba Centre vasaros laikotarpiu ir kaupia darbinę patirtį sveikatos priežiūros įstaigoje. Rugpjūčio 27 diena studentėms buvo paskutinė šios vasaros darbo diena. Kolektyve studentės išlydėtos su kvietimu grįžti ir puikiausiais prisiminimais apie jų atsakingą darbą sunkiu laikotarpiu dėl LR teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos.