Informacija Telšių r. PSPC pacientams

2020 06 29

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimu 2020 m. birželio 8 d. nr. V-1401 ir įvertinus sveikatos priežiūros paslaugų poreikį Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras atnaujino paslaugų apimtis iki 80 procentų maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus. Centras atnaujino paslaugas medicinos punktuose, ambulatorijose, odontologijos skyriuje, poliklinikiniame skyriuje, artimiausiu laiku bus atnaujintos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centro paslaugos. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis nurodytais telefonais internetinėje įstaigos svetainėje https://www.tpoliklinika.lt/.
Atkreipiame Centro pacientų dėmesį, kad nepaisant to, kad karantinas bus atšauktas prašome visų laikyti Centro tvarkos, kurios pagalba suteiksime Jums paslaugą laiku ir užtikrinsime Jums maksimalų saugumą neužsikrečiant virusinėmis ligomis.
Tvarka, kurios prašome laikytis atvykstant į Centrą:
  1. Įstaiga paslaugas teikia griežtai Jums paskirtu vizito laiku.
  2. Į įstaigą pacientai įleidžiami ne anksčiau nei 10 min iki vizito.
  3. Laukdami patekimo į įstaigą, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1  m. atstumu.
  4. Prioritetas skiriamas  - nuotolinei paslaugai.
  5. Atvykus pacientams matuojama temperatūra, dezinfekuojamos rankos.
       Pažymime, kad atnaujinamos visos paslaugos įstaigoje, kurias galima teikti šiuo laikotarpiu. Todėl prašome dėl bet kokių kylančių klausimų susijusiu su paslaugų teikiamu, kreiptis į savo gydantį  gydytoją.
     Informuojame, kad įstaigoje įrengtas išmanusis ozono generatorius su ozono koncentracijos sensoriumi ir Wifi monitoringu, kurio pagalba kasdien yra išdezinfekuojamos įstaigos patalpos.
Siekiame užtikrinti maksimalias sąlygas, kurių pagalba užtikrinsime Jums tinkama sveikatos priežiūra ir būsime saugūs kartu.
Kontaktai:
Registratūra 8444 52203, 8444 51190
Administracija 8444 51469, mob. tel. direktorė 861122138
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų įstaigą, esame pasirengę bendradarbiauti, todėl tikimės Jūsų supratimo esant nenumatytoms situacijoms.