Siekiame, kad nebūtų atotrūkio tarp mediko ir paciento

2020 07 02

   LR sveikatos apsaugos ministras 2020 m. birželio 17 d. išleido įsakymą ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant LR teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jame numatyta, kad sveikatos priežiūros  įstaigos vadovas privalo numatyti paslaugų teikimo  tvarką vadovaujantis įsakyme numatytais principais. Vadovaujantis Ministro įsakymu ir nurodytais principais Telšių r. PSPC yra parengtas paslaugų atnaujinimo planas, kuris yra orientuotas suteikti kokybišką ir saugią paslaugą pacientui.
  Pasibaigus karantino laikotarpiui pacientai tikisi, kas paslaugos bus teikiamos taip, kaip iki karantino ir pacientas gali atvykti į įstaigą, tada kada jam to riekia. Todėl norime supažindinti su situacija pacientus, nes manome, kad turime bendrą tikslą – būti pasiekiami pacientui ir suteikti kokybiškai paslaugą. Organizuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau ASPP) prioritetas teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui. Įstaigoje ši paslauga teikiama registratūros telefonais. Įstaiga užtikrina, kad gydytojas arba jo komandos narys (slaugytojas), kuris suteikė nuotolinę paslaugą registruoja pacientą tiesioginio kontakto konsultacijai.  Įstaigoje atliekami skiepijimai pagal paskirtą atskirą laiką, atskirose patalpose, siekiant užtikrinti, kad nesikryžiuotų atvykstančių pacientų srautai. Dažnai pacientams sukelia nepasitenkinimą, kai jie informuojami, kad turi naudoti burną ir nosį  dengiančias apsaugos priemones (kaukes, vaikams nėra privalomos). Todėl informuojame, kad ši sąlyga yra numatyta  minėtame ministro įsakyme, todėl kaukę įstaigoje yra privaloma užsidėti. Jei pamiršote pasiimti kaukę, ar darbuotojas neįspėjo apie tai, registratūros darbuotojas jums  duos. Organizuojant darbą užtikriname, kad nesusidarytu fizinių pacientų laukimo eilių įstaigos viduje, o prie kabineto sudarome galimybę laukti ne daugiau nei 1 pacientui (išskyrus šeimos narius, kurie privalo lydėti artimuosius). Paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku, į įstaigą pacientas pakviečiamas užeiti likus 10 min. iki vizito. O pacientai vienas nuo kito turi laikytis 1 metro atstumu. Jei atvykote anksčiau nei prieš 10 min. ir nėra galimybių palaukti lauke, mašinoje, namie ar kt. savo vizito laiko pasiūlysime ,,pacientų laukimo zoną“ atskiroje erdvėje atsižvelgiant į būtinumą ir situaciją. Bet patariame pacientams atvykti nurodytu laiku ir taip vengti bereikalingų kontaktų. Norime atkreipti dėmesį, kad įstaigos darbuotojams, medikams yra svarbu pacientui sudaryti tinkamas sąlygas, todėl yra sustiprintas registratūros ir registratūros pagalbinių darbuotojų darbas. Pasitikus pacientą yra tikslinamas paskirto vizito laikas, matuojama temperatūra, jei pacientas turėtu temperatūros jis bus apžiūrimas atskiroje patalpoje, registruojami pacientai į sąrašą, nes turime kaupti duomenis apie per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėseną. Įstaiga yra nusimačiusi maksimalų priimamų pacientų skaičių. Atkreipiame pacientų dėmesį į tai, kad esminis pokytis norint patekti pas gydytoją yra – kita tvarka. Kuri yra numatyta LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Taip pat informuojame, kad įstaigoje įrengtas išmanusis ozono generatorius, kurio pagalba kasdien yra išdezinfekuojamos įstaigos patalpos tuomet, kai įstaigoje nėra žmonių. Siekiame užtikrinti maksimalias sąlygas, kurių pagalba užtikrinsime Jums tinkama sveikatos priežiūra ir būsime saugūs kartu.
Mielas paciente pasikalbėkime!
Atsižvelgdami į tai, kad COVID-19 virusas išvargino visuomenę, pacientus. Galimai atsirado baimė, kad pacientas negali gauti paslaugų, negali pasiekti mediko,  siekdame bendrauti su pacientais ir atsakyti į užduodamus klausimus, kuriuos girdime iš savo įstaigos pacientų aptarsime su dienraščio skaitytojais, kad ir kiti mūsų įstaigos pacientai galėtų gauti atsakymus.
 
 1. Kodėl matuojama temperatūra? – nes, karščiuojantis pacientas apžiūrimas mediko tam numatytoje patalpoje. Registratorė informuoja gydytoją ir suteikiama paslauga. Karščiuojantys pacientai negali būti įleidžiami į įstaigą ir būti prie kitų pacientų srautų.
 2. Kur turiu kreiptis jei nežinau, kaip man reikia elgtis įstaigoje, turiu pasiūlymą, nusiskundimą?  - registratūros telefonais 8444 52003, 51990, el.p., svetainėje: https://www.tpoliklinika.lt/klausimai-pageidavimai-skundai/, viešai prie įstaigos skelbimų lentoje nurodytu direktorės telefonu, visus kontaktus galite rasti internetinėje svetainėje.
 3.   Ar jau galima ateiti į įstaigą?  - žinoma, atvykus nepaskambinus, Jums bus pamatuota temperatūra ir  suteikta konsultacija registratūroje. Tuo metu pas gydytoją patekti tikėtina negalėsite, nes pacientai yra registruoti ir srautų sudaryti negalime, bet jei tuo metu gydytojas bus laisvas užeiti bus leista. Svarbu žinoti – kad turite ateiti pasiskambinus ir prieiti patogiai, laiku. Skubiu atveju, pasijutus blogai bus suderinta, kad būtumėte apžiūrėti kuo skubiau. Be eilės negalėsite užeiti.
 4. Kada man atskambins, jei užsiregistravau į nuotolinę konsultaciją? – kasdien gydytojo komanda skambina pacientams, todėl skambutį vėliausiai turėtumėte gauti kitą dieną. Būna atvejų, kad gydytojai po keletą kartų negali priskambinti pacientui. Todėl svarbu pateikti tokį telefono numerį į kurį priskambinti tikrai galės.
 5. Kaip žinoti, kad mums nepamiršo paskambinti? – Jūs registruojamas sistemoje, todėl visada galima patikrinti, jei nesulaukėte skambučio, kitą dieną skambinkite gydytojo arba registratūros telefonais.
 6. Kodėl negaliu užeiti kada noriu? – užeiti galite. Būsite pakonsultuotas registratūroje. Eiti į kabinetą, kada norite pas gydytoją reiktų eiti tik suderinus laikus.
 7. Kada tai baigsis? – paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija tęsiasi. Įstaigoje stengiamės išlaikyti tvarką, kuri būtų patogi Jums tiek ekstremalioje situacijoje, tiek karantino,  pandemijos metu, ar stabilizavus padėčiai šalyje ir kad patirtumėte kuo mažiau pasikeitimų ateityje.
 8. Kokios paslaugos  jau teikiamos? – visos. Bet atkreipiame dėmesį, kad į visas paslaugas yra registruojama ir turite atvykti laiku.
 9. O jei pavėluosiu atvykti, ar būsiu priimtas? – Tokiu atveju teks palaukti kol bus priimti kiti pacientai savo laiku. Be eilės prieiti negalėsite. Gydytojo sprendimu būsite priimtas vėliau arba užregistruotas kitai dienai.
 10. Ar galiu susitarti su gydytoju dėl vizito? – Taip. Bet Jums turės būti paskirtas konkretus laikas.
 11. Ką daryti jei gydytojas nenurodė konkretaus laiko, ar įvyko nesusipratimas. – Registratūros darbuotojai išsiaiškins Jūsų klausimą su gydytoju pas kurį atvykote. Patys neskubėkite spręsti problemas. Būsite informuotas apie tolimesnius veiksmus.
Gerbiami pacientai, turime tikslą – gyventi be eilių ir be spūsčių koridoriuose, šiuo laikotarpiu tai ypač svarbu, todėl prašome Jūsų supratimo ir visais klausimas bendrauti su įstaigos darbuotojais, kurie atsakys Jums į rūpimus klausimus.