SKELBIAME

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMUS KONKURSUS PAREIGOMS UŽIMTI

TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS KVIEČIA Į KOMANDĄ

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SLAUGOS SPECIALISTĄ (-Ę)

Gerbiamas ar Gerbiamoji mes Jums siūlome:

Darbo vietą: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Kalno g. 40, Telšiuose.

Darbo krūvį: 1 etatą (Terminuotai pavaduojant laikinai nesantį GMP skyriaus skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistą).

Darbo sritį: Greitosios medicinos pagalbos skyriuje teikti skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto (-ės) paslaugas, vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“, kurios nustato skubiosios medicinos pagalbos  slaugos specialisto teises, pareigas ir kompetenciją.

Motyvuojantį darbo užmokestį. Valandinį įkainį 9,00 Eur., priklausomai nuo išdirbtų darbo valandų skaičiaus.

Papildomas socialinis paketas:

Padengsime kelionės išlaidas iš/į darbo jei atvyksite dirbti iš kito rajono.

Sudarome sąlygas mokintis, tobulėti, kelti kvalifikaciją.

Pagal Jūsų galimybes galime derinti darbo grafiką.

Jums pritaikytą darbo vietą.

Darbuotojams mokama kintama dalis už gerus darbo rezultatus, esant labai geriems padalinio, atskirų darbuotojų darbo rezultatams, kalendoriniais metais mokamos vienkartinės piniginės išmokos.

 Kodėl reiktu rinktis darbą Telšių rajono pirminė sveikatos priežiūros centre:

Esame inovatyvūs, siekiantys paslaugų  kokybės, dėmesingi darbuotojui ir pacientui, priimame naujoves, esame žengiantys profesionalumo keliu. Įstaiga turi tradicijas ir yra socialiai atsakinga įstaiga.

Todėl, jei esate kolektyvą vertinanti asmenybė bei siekiate atlikti prasmingą veiklą, teikti siūlymus bei iniciatyvas – mes esame pasirengę tapti Jūsų kolektyvu.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gruodžio 12 d.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis tel. +370 638 43285 į personalo administratorių, el. p. [email protected]

Atitinkančius reikalavimus skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto (-ės) lauksime įstaigoje!

Su pagarba Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro administracija.

TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS KVIEČIA Į KOMANDĄ

SLAUGOS ADMINISTRATORIŲ (darbo skelbimas nebegalioja)

Gerbiamas slaugytojau mes Jums siūlome:

Darbo vietą: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Kalno g. 40, Telšiuose.

Darbo krūvį: 1 etatą

Darbo sritį: organizuoti Centro padalinių slaugos personalo darbą ir jam vadovauti, visą darbą organizuoti taip, kad būtų patenkinti kliento, paciento gyvybiniai poreikiai bei suteikta šiuos poreikius atitinkanti slauga ir pagalba. Išsamiau apie pareigybei keliamus reikalavimus galite susipažinti darbo skelbime, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Motyvuojantį darbo užmokestį. Pastoviosios DU dalies dydžio suma prieš mokesčius nuo 1605,00 Eur. iki 2632,00 Eur. Darbo užmokestis priklauso nuo įgyto išsilavinimo.

Papildomas socialinis paketas:

 • Padengsime kelionės išlaidas iš/į darbo jei atvyksite dirbti iš kito rajono.
 • Sudarome sąlygas mokintis, tobulėti, kelti kvalifikaciją.
 • Pagal Jūsų galimybes galime derinti darbo grafiką.
 • Gerais rezultatais skatiname metų eigoje premijomis.
 • Jums pritaikytą darbo vietą.

Kodėl reiktu rinktis darbą Telšių rajono pirminė sveikatos priežiūros centre:

Esame inovatyvūs, siekiantys paslaugų  kokybės, dėmesingi darbuotojui ir pacientui, priimame naujoves, esame žengiantys profesionalumo keliu. Įstaiga turi tradicijas ir yra socialiai atsakinga įstaiga.

Todėl jei esate kolektyvą vertinanti asmenybė bei siekiate atlikti prasmingą veiklą, teikti siūlymus bei iniciatyvas – mes esame pasirengę tapti Jūsų kolektyvu.

Pareigybei keliami reikalavimai numatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Prašome dokumentus pateikti per portalą  https://portalas.vtd.lt/

Dokumentai priimami nuo 2022 m lapkričio 18 d. iki 2022 m. gruodžio 7 d.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis tel. +370 638 43285 į personalo administratorių, el. p. [email protected]

Atitinkančius reikalavimus slaugos specialistų lauksime įstaigoje!

Su pagarba Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro administracija

 • Vyresniojo slaugytojo (darbo skelbimas nebegalioja)

Darbas 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimas:

 • Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą;
 • Geri organizaciniai, bendravimo įgūdžiai;
 • Kompiuterinis raštingumas;
 • Iniciatyvumas;
 • Atsakingumas. 

Privaloma žinoti apie: visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, asmens ir aplinkos priežiūros reikalavimus, darbo saugos taisykles, vaistų laikymo taisykles, vartojimo būdus, mitybos mokslo pagrindus, pagrindinius reabilitacijos principus, metodus ir priemones.

 Darbo užmokestis:

 • Nuo 1284,00 Eur. iki 2055,00 Eur. (neatskaičius mokesčių).

 Prašome pateikti savo gyvenimo aprašymus:  el. p. [email protected]

Dėl informacijos kreiptis tel. + 370 61122138

 

 • Dokumentų valdymo specialistui (darbo skelbimas nebegalioja)

Darbo pobūdis

 • registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, susieja juos su iniciatyviniais dokumentais ir paskirsto padaliniams pagal veiklos sritis ar išsiunčia adresatams elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą ar kitais būdais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;
 • konsultuoja už dokumentų tvarkymą ir apskaitą atsakingus darbuotojus veiklos, dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo klausimais;
 • teikia informaciją institucijoms, piliečiams, įstaigoms ir kitiems interesantams;
 • tvarko dokumentų bylas: priskiria dokumentus byloms, perima pagal dokumentacijos planą iš struktūrinių padalinių bylas pasibaigus kalendoriniams metams ir kt.;
 • asmenų prašymu išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, dublikatus, išrašus.

Reikalavimai: Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ar įgyta profesinė kvalifikacija, aukštasis universitetinis arba neuniversitetiniu išsilavinimas.

Darbo užmokestis:

 1. Su aukštuoju universitetiniu arba neuniversitetiniu išsilavinimu Koef.  2,0 – 3,0 atlyginimas 1284 – 1926 Eur.
 2. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ar įgyta profesinė kvalifikacija koef. 1,5 – 2,0, atlyginimas 963 - 1284  Eur.

Susidomėjusiųjų gyvenimo aprašymų lauksime el. paštu [email protected]  Kilus klausimams kviečiame kreiptis telefonu +370 638 43285

 •  Gydytojo odontologo padėjėjui

Darbas pilnu etatu.

 Darbo pobūdis:

 • asistavimas gydytojui odontologui; 
 • odontologinės darbo vietos priežiūra;
 • instrumentų sterilizavimas/ tvarkymas.

Reikalavimai darbuotojui: sąžiningumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas valdyti stresines situacijas, darbštumas, komunikabilumas, gydytojo odontologo padėjėjo licencija.

 Darbo užmokestis:

 • specialistui su aukštuoju neuniversitetiniu ar aukštesniuoju išsilavinimu 1230,00 Eur.  

 Susidomėjusiųjų gyvenimo aprašymų lauksime el. paštu [email protected]  Kilus klausimams kviečiame kreiptis telefonu +370 638 43285.

 

 • Vadovo pavaduotojo medicinai ( dokumentai nebepriimami)

 Skelbimas čia

 Tvarkos aprašas čia

 Vadovo pavaduotojo medicininiai pareiginiai nuostatai čia

 • Poliklinikinio skyriaus vedėjo ( dokumentai nebepriimami)

 Tvarkos aprašas čia

 Skelbimas čia

 Poliklinikinio skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai čia

 

 • Poliklinikinio skyriaus vyresniojo ( dokumentai nebepriimami)
 • Vyresniojo registratoriaus ( dokumentai nebepriimami)

 Vyresniojo registratoriaus pareiginiai nuostatai čia ( dokumentai nebepriimami)

 Tvarkos aprašas čia

 Skelbimas čia

 Poliklinikinio skyriaus vyresniojo slaugytojo pareiginiai nuostatai čia

 

 • Slaugos administratoriaus (dokumentai nebepriimami )
 • Vidaus medicininio audito padalinio vadovo ( dokumentai neberiimami)

 Vidaus medicininio audito padalinio vadovo pareiginiai nuostatai čia

 Slaugos administratoriaus pareiginiai nuostatai čia

 Skelbimas čia

 

(dokumentai nebepriimami) 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-13 08:46