SKELBIAME APIE VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMUS KONKURSUS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO IR GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) organizuoja konkursą, šioms pareigoms užimti:

  • Ūkio skyriaus vedėjo (darbo krūvis 40 valandų per savaitę). Darbo užmokestis 1632,00 Eur.
  • Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vedėjo (darbo krūvis 20 valandų per savaitę). Darbo užmokestis 970,00 Eur.
1. Pretendentas privalo pateikti dokumentus: (pagal Centro direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintą Centro darbuotojų atrankos į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas)):

1.1  Prašymą leisti dalyvauti konkurse (pagal Aprašo 4 priedą).

1.2  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

1.3    Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

1.4  Užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą).

2. Pretendentas dokumentus Centrui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

3. Pretendentų dokumentai priimami nuo 2020 m gruodžio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (14 kalendorinių dienų) po konkurso paskelbimo, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.


Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai ČIA.

Ūkio skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai ČIA.

Konkurso tvarkos aprašą rasite ČIA.
Pranešimą dėl asmens duomenų tvarkymo rasite ČIA.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-21 12:45