Paciento padėka
2020-04-27
A., J. Stonkai
2020-04-17
Norime padėkoti Jūsų vadovaujamos įstaigos greitosios pagalbos gydytojui Linarui Vaitkui už ryžtingus ir profesionalius veiksmus koronaviruso grėsmės akivaizdoje. Gydytojas L. Vaitkus elgėsi labai profesionaliai, buvo su apsaugos priemonėmis, per minimalų laiką apklausė Justiną, instruktavo apie savo bei mūsų teises bei pareigas,  be reikalo neužsibuvo patalpose (dokumentus pildė automobilyje).
Taip pat norim padėkoti medicinos darbuotojai Aušrai Mikniuvienei, kuri lydėjo mane, Astą Stonkienę, į Klaipėdos infekcinių ligų skyrių. Matėsi, kad medicinos personalas buvo atlikęs namų darbus ir labai gerai pasiruošęs. Aušra Mikniuvienė psichologiškai palaikė mane, elgėsi ne tik profesionaliai, bet ir labai žmogiškai, šiltai.
Norim, kad mūsų nuoširdi padėka bei šiltas žodis Linarui bei Aušrai, o taip pat ir visam medicinos personalui bent trumpam praskaidrintų įtampos ir baimių kupiną šiandienos situaciją.
Rasta padėka prie įstaigos durų
2020-04-03
Danutė Šeržantienė
2020-02-24

Jau praėjo daugiau kaip mėnuo nuo širdiens skausmo priepuolio. Tuomet viltis kaip žvaigždė sužėro danguje, kad atvažiuoja greitoji medicinos pagalba. Manęs gelbėti nuo skausmo atvyko Nijolė Druktenienė ir vairuotojas Paulius Kniukšta. Nuo pirmo Nijolės prisilietimo, iš jos klausimų pajutau, kad pakliuvau į tikrai žmoniškumą, nuoširdumą spinduliuojančio angelo sargo rankas. Dėkoju už tą nepaprastai šiltą ir žmonišką pagalbą. Linkiu Jums stiprybės, kad toks atsakingas, toks reikalingas Jūsų darbas ir mūsų, ligonių, ašaros nenuvargintų Jūsų, neužgesintų tos žmoniškumo ugnelės. Dėkoju Nijolei Druktenienei ir Pauliui Kniukštai už nuoširdų darbą, kurį patyriau visa savo skaudančia širdimi 2019 metų gruodžio 21 dieną.

A.Kundrotienė
2020-02-24
Išties mane ir mano artimuosius aplankė didelė laimė. Mes sutikome slaugytoją Zitelę Andriekienę, kuri negailėdama savo brangaus laiko, skuba, bėgiodama padėti mums. Mus apstulbino gili meilė ligoniui ir begalinė jos ramybė, šypsena, padedanti sergantiems. Negaliu apsakyti žodžiais, vien jos prisilietimas, pasakytas žodis iš širdies gilumos, gydo mus. Nuoširdus AČIŪ, Zitele, už pagalbą, rūpinimąsi mumis. Nepavarkite brangioji slaugytoja, mes ne vieni esam, Jūsų laukia daugelis ligonių. Būkite sveika ir laiminga. Dievo palaima Jums.
Dalia N.
2020-02-17
Didelis ačiū gydytojai Violetai Vengalienei ir slaugytojai Laimai Dapkuvienei už jų geranorišką požiūrį į pacientus, už nuoširdų bendravimą, už atsakingą požiūrį į savo darbus.
Nuoširdus Jums ačiū, sveikatos ir stiprybės.
Laima
2020-02-11
Norėtume nuoširdžiai padėkoti sausio greitosios medicinos pagalbos brigadai, kuri į iškvietimą atvažiavo greitai. Mano mamai buvo 86 metai, ji staiga neteko sąmonės, stojo širdis, atvykusi brigada profesionaliai atliko savo darbą, tikimybė buvo maža, kad širdis pradės veikti, pulsas tai atsirasdavo, tai dingdavo, bet skubios pagalbos slaugos specialistas Linaras Vaitkus ir vairuotojas Algirdas Gargasas nenuleido rankų ir gaivino toliau. Mamos širdis sustojo..., kad ir kiek stengėsi, mama išėjo į amžinybę.
Ne pirmą kartą susiduriame su Telšių greitosios pagalbos medikais, AČIŪ Jiems. Sveikatos ir sėkmės visiems dirbantiems tokį atsakingą ir sunkų darbą.
Su didele pagarba ir dėkingumu –AČIŪ.
Dukra Laima.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-13 10:44