Registracija telefonu: 8 444 52003; 8 444 51990

Registratūros darbo laikas: I-V 7.00 - 18.00 val.

Registracija internetu: www.sergu.lt arba

https://e-pacientas.lt/Visit/Doctors?healthCareProviderID=1086271

Iškvietimų į namus registracija: I-V 8.00 - 10.00 val.

Registratūros el.p.: registratura@tpoliklinika.lt 

ŠEIMOS, VAIKŲ LIGŲ IR VIDAUS LIGŲ GYDYTOJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE TVARKA

 1. Pacientas, jo įgaliotas atstovas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei tikslią paciento vardą pavardę, gimimo metus, asmens kodą, adresą (miestą, kaimą, gatvę, namo numerį, buto numerį (jei daugiabutis namas - įėjimo durų kodą), registravusio asmens  vardą pavardę ir telefono numerį.

 2. Sveikatos būklės, esant kurioms pacientas turi teisę gauti pagalbą namuose:

2.1. Vaikai:

2.1.1. Kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis;

2.1.2. Iki vienerių metų amžiaus esant temperatūrai daugiau nei 38,6°C, bei esant nors vienam iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, viduriavimas (daugiau kaip 5 kartus per parą), aukštų tonų riksmas, naujai atsiradęs bėrimas.

2.2Suaugusieji:

2.2.1. Kuriems yra nustatytas nuolatinis slaugos poreikis;

2.2.2. Esant temperatūrai daugiau nei 39,6°C; asmenims, kuriems per 24 valandas staiga sutriko judėjimo funkcija, koordinacija (pacientas negali savarankiškai judėti); suvokimas (sutrikimo priežastys netrauminės kilmės).
3. Paciento skundams ir būklei, neatitinkant aukščiau išvardintų simptomų, pacientas į įstaigą turi atvykti pats. Pacientui nesutinkant atvykti į polikliniką, medicinos registratorė apie tai praneša gydytojui ir tuomet gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę su juo telefonu ir nusprendžia, ar galės suteikti pagalbą namuose arba rekomenduoja atvykti į įstaigą, jei nemato galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose.
4. Planine tvarka pacientą (vaikai iki vienerių metų, nustatytas slaugos poreikis arba paliatyviosios medicinos poreikis) namuose lanko gydytojas, kurį pacientas pasirinko prisirašydamas. Lankymo namuose datą ir laiką nustato gydytojas ar slaugytojas. Nesant gydytojo, vizitus atlieka kiti gydytojai ar slaugytojai numatyta eiliškumo tvarka.

5. Iškvietimai gydytojų vizitams į namus registruojami registratūroje nuo 8.00 iki 10.00 val., vėlesniu laiku, iki 17.00 val. – sekančiai dienai.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-09 15:45

Galerija