• Titulinis
  • Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencija

DARBDAVIO DEKLARACIJA

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre netoleruojamas psichologinis smurtas darbe, neetiškas elgesys nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir (ar) indelio į darbo organizacijos veiklą, neleidžiamas jokio darbuotojo/lankytojo atžvilgiu. Įsipareigoju spręsti visus gautus pranešimus dėl psichologinio smurto darbe bei su tuo susijusius konfliktus.

 Direktorė Laima Jurytė-Zakarauskienė

1. Patvirtintas direktoriaus 2021 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-133 ,,DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO DĖL PSICHOEMOCINIO KLIMATO IR PSICHOLOGINĖS (EMOCINĖS) GEROVĖS VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE GERININMO BEI ĮVERTINIMO''

2. Patvirtintas direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-103 ,,DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO, UŽ PRIEŠSMURTINĘ  VEIKLĄ, TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SMURTO DARBE PREVENCIJOS, POLITIKOS, KOMISIJOS, KURI TIRIA GAUNAMUS PRANEŠIMUS APIE  PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJUS TVIRTINIMO''

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-03 14:56