Vizija

Akredituota, viena geriausių Telšių apskrityje, Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti, pranašumo siekianti per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui įstaiga.

 

Misija

Teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, viršijančias jų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas; tinkamai naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo, dalininkų ir paslaugų užsakovų reikalavimus; užtikrinant pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą; vykdyti medicinos mokslo pasiekimų ir naujų technologijų taikymą ; aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme; prisiimti pilną atsakomybę už centre teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas žmonėms.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS


1. Skirk didžiausią pagarbą ir dėmesį mūsų įstaigoje apsilankiusiam pacientui.
2. Pagarbiai elkis su bendradarbiais.
3. Ieškok geriausių bei ekonomiškiausių būdų užduočių įgyvendinimui.
4. Aktyviai teik bendradarbiams bei vadovams siūlymus, kurie gerintų darbo kokybę ir būtų naudingi įstaigai.
5. Visomis išgalėmis ir būdais taisyk pastebėtus trūkumus.
6. Uoliai atlik savo pareigas ir dalyvauk VšĮ Telšių r. PSPC veikloje.
7. Atsispirk bet kokioms pagundoms asmeniniams tikslams naudoti VšĮ Telšių r. PSPC turtą.
8. Gink savo požiūrį mandagiai.
9. Laikykis VšĮ Telšių r. PSPC darbo tvarkos taisyklių.
10. Saugok medicininę paslaptį ir informaciją, sužinotą darbo metu.
11. Laikykis šių visuotinių vertybių:

  • Teisėtumo, Dorumo
  • Atsakomybės, Pagarbos gyvybei
  • Užuojautos Pagarbos aplinkai
  • Tolerancijos, Taisyklių paisymo
  • Drąsos, Disciplinos
  • Bešališkumo, Savikontrolės
  • Garbingumo, Teisingumo
  • Bendruomeniškumo , Kompetencijos
Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-13 09:56

Galerija