Apie mus

ĮSTAIGOS REORGANIZACIJA

PRANEŠIMAS APIE VšĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZACIJĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-238 sprendimu ,, Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias Telšių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prijungimo būdu“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamos įstaigos:

  1. Reorganizuojama įstaiga: viešoji įstaiga Varnių pirminė sveikatos priežiūros centras (toliau - Varnių PSPC) :

1.1     reorganizuojamos įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Varnių pirminė sveikatos priežiūros centras;

1.2     reorganizuojamos įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga;

1.3     reorganizuojamos įstaigos buveinė: Ligoninės g. 3, 88319, Varniai, Telšių rajonas;

1.4     reorganizuojamos įstaigos kodas 180390556;

1.5     registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie reorganizuojamą įstaigą – Juridinių asmenų registras;

1.6     registracijos data – 1997-10-01

  1. Reorganizuojama įstaiga: Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Luokės PSPC):

2.1     reorganizuojamos įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras;

2.2     reorganizuojamos įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga;

2.3     reorganizuojamos įstaigos buveinė: Telšių g. 17-3, 88238 Luokė, Telšių rajonas;

2.4     reorganizuojamos įstaigos kodas 280772140;

2.5     registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie reorganizuojamą įstaigą – Juridinių asmenų registras.

2.6      registracijos data – 2000-12-13

  1. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

3.1     reorganizavime dalyvaujančios įstaigos pavadinimas - Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Telšių r. PSPC);

3.2     reorganizavime dalyvaujančios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga;

3.3     reorganizavime dalyvaujančios įstaigos buveinė: Kalno g. 40, 87134, Telšiai.

3.4     reorganizavime dalyvaujančios įstaigos kodas 180377128;

3.5     registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie reorganizuojamą įstaigą – Juridinių asmenų registras.,

3.6     registracijos data -  1997-10-14

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Varnių PSPC, Luokės PSPC prijungiami prie Telšių r. PSPC.
Po reorganizacijos tęsianti veiklą įstaiga  - Telšių r. PSPC, kuri po reorganizavimo vadinsis viešoji įstaiga Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.
Pasibaigiančios įstaigos: Varnių PSPC, Luokės PSPC.
Po reorganizavimo viešosios įstaigos Telšių r. PSPC (juridinio asmens) savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bus Telšių rajono savivaldybės taryba.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiklą tęsiančio Telšių rajono pirminės sveikatos centro ir kitais dokumentais galima susipažinti: Varnių PSPC internetinėje svetainėje https://varniupspc.lt/, Luokės PSPC internetinėje svetainėjehttps://luokespspc.lt/ ,  Telšių r. PSPC internetinėje svetainėje https://www.tpoliklinika.lt/, atvykus į įstaigą.

Po reorganizavimo veiklą tęsiančio Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų projektu ir kitais dokumentais galima susipažinti: Varnių PSPC internetinėje svetainėje https://varniupspc.lt/, Luokės PSPC internetinėje svetainėje https://luokespspc.lt/ ,  Telšių r. PSPC internetinėje svetainėje https://www.tpoliklinika.lt/ nuo 2023 m. spalio 17 dienos, atvykus į įstaigą.

Planuojama reorganizavimo pabaigos data – iki 2024 m. sausio 1 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus Telšių r. PSPC įstatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikiami kartu su Varnių PSPC, Luokės PSPC dėl išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

 Su VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Finansinių ir Veiklos ataskaitų rinkiniais susipažinti galite ČIA

Viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  įstatų PROJEKTAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS (PROJEKTAS)

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-17 16:09