Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo kreipimasis

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo kreipimasis raštu

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre

Dovilė Bielskienė

registratorė

tel.nr. 8 615 23033

el.p. dovile.bielskiene@tpoliklinika.lt

Įsakymas ,,Dėl VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro atsakingo asmens už korupcijos prevenciją paskyrimo"

Apie korupciją galima informuoti šias institucijas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją

  • Elektroniniu paštu korupcija@sam.lt 
  • Pasitikėjimo telefonu +370 800 66004

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT)

  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
  • ,,Karštosios linijos" telefonu +370 5 2663333 (ištisą parą 7 dienas per savaitę)

1. Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradcijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksplotavimo VŠĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre tvarkos aprašas

2. Pranešusių asmenų informaciją apie pažeidimus VŠĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašas 

3. Įsakymas " Dėl VŠĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos programos priemonių 2020-2022 metų plano patvirtinimo"

4. VŠĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centro atnaujinta korupcijos programa

5. VŠĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų planas

6. VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio ir veiksmų taisyklės. Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: 225 str. (kyšininkavimas), 226 str. (tarpininko kyšininkavimas), 227 str. (papirkimas).

7. VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų elgesio kodeksas

8. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-319 ,,DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, Į KURIAS SKIRIANT ASMENIS BŪTŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ''

9. Aktualius teisės aktus rasite čia

Ką turi žinoti jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija. Valstybės tarnautojo atmintinė

Ką turi žinoti pacientas. Paciento atmintinė

Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciniai filmukai korupcijos prevencijos tema


Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-07 15:19