Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo kreipimasis

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo kreipimasis raštu

2022 m. balandžio 28 d. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui suteiktas ,, SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDAS''

Telšių rajono savivaldybės patvirtintas 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-114 "DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI‘‘

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre
Dovilė Bielskienė
koordinatorė
tel.nr. 8 65605674
el.p. dovile.bielskiene@tpoliklinika.lt

VšĮ Telšių r. PSPC pasitikėjimo telefonas: 861122138
Apie korupciją galima informuoti šias institucijas:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją
  • Elektroniniu paštu korupcija@sam.lt 
  • Pasitikėjimo telefonu +370 800 66004
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT)
  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
  • ,,Karštosios linijos" telefonu +370 5 2663333 (ištisą parą 7 dienas per savaitę)
2. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtinta 2020 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-196 ,,VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ATNAUJINTA KORUPCIJOS PROGRAMA‘‘
3. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2020 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-196 ,,VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2020-2022 METŲ PLANAS''
4. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtinta 2021 m. gruodžio 31 d. ,,VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO UŽ 2020-2021 METUS ATASKAITA''
5. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-174 ,, VŠĮ TELŠIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS‘‘ 
6. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-38 ,,VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS‘‘ 
7. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-104 ,, PRANEŠUSIŲ ASMENŲ INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS ‘‘ 
8. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-174 ,,VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO IR VEIKSMŲ TAISYKLĖS‘‘
9. ,,BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS‘‘ ( Pagal LR Baudžiamąjį kodeksą)
10. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-103 ,, DOVANŲ GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADCIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPLOTAVIMO VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS ‘‘
11.
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-319 ,,DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, Į KURIAS SKIRIANT ASMENIS BŪTŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ''
12. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. gegužės 20 d. Nr.V-134 įsakymas ,,DĖL PAREIGŲ SĄRAŠO PATVITINIMO, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS''
14. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-102 ,,DĖL VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALNIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINIMO" 
15.VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro patvirtintas direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-70 ,,PARAMOS INICIJAVIMO, GAVIMO, APSKAITOS IR VIEŠINIMO VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS''
16. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtinta 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-170 ,,PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 2021‘‘
17. Aktualius teisės aktus rasite čia
Ką turi žinoti jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija Valstybės tarnautojo atmintinė
Ką turi žinoti pacientas Paciento atmintinė
Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciniai filmukai korupcijos prevencijos tema


Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-12 09:18