Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo kreipimasis

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo kreipimasis raštu

2022 m. balandžio 28 d. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui suteiktas ,, SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDAS''

Telšių rajono savivaldybės patvirtintas 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-114 "DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI‘‘

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre
Dovilė Bielskienė
koordinatorė
tel.nr. 8 65605674

VšĮ Telšių r. PSPC pasitikėjimo telefonas: 861122138
Apie korupciją galima informuoti šias institucijas:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT)
  • Elektroniniu paštu [email protected]
  • ,,Karštosios linijos" telefonu +370 5 2663333 (ištisą parą 7 dienas per savaitę)
2. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtinta 2020 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-196 ,,VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ATNAUJINTA KORUPCIJOS PROGRAMA‘‘
3. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2020 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-196 ,,VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2020-2022 METŲ PLANAS''
4. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtinta 2021 m. gruodžio 31 d. ,,VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO UŽ 2020-2021 METUS ATASKAITA''
5. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-174 ,, VŠĮ TELŠIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS‘‘ 
6. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-38 ,,VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS‘‘ 
7. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-104 ,, PRANEŠUSIŲ ASMENŲ INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS ‘‘ 

Pranešimus apie pažeidimus VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau- Telšių r. PSPC) gali pateikti esami ir buvę, darbuotojai ar asmenys, su Telšių r. PSPC susiję sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). 

Pranešimai turi būti teikiami norint apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu. 

Informacija vidiniu kanalu teikiama dėl:

1) korupcinio pobūdžio veikos ar kitas pažeidimas gali pakenkti Telšių r. PSPC ar jo darbuotojams;

2)  būtina kuo skubiau užkirsti kelią korupcinio pobūdžio ar kitam pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala Telšių r. PSPC  ;

3) vadovaujantys su Telšių r. PSPC darbo ar kitais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 

Pranešimo pateikimo būdai:

Elektroniniu paštu. Užpildykite šią formą  ir atsiųskite el. paštu [email protected]

Paštu. Užpildykite  pranešimą ir siųskite šiuo adresu: Kalno g. 40, Telšiai ant voko nurodykite „Kompetentingam asmeniui asmeniškai“.

Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite personalo administratorei  (Kalno g 40,Telšiai , 222  kab.).

8. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-200 ,,INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE VIDINIU KANALU TEIKIMO, TYRIMO IR ASMENS INFORMAVIMO PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS‘‘

9. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-174 ,,VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO IR VEIKSMŲ TAISYKLĖS‘‘
10. ,,BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS‘‘ ( Pagal LR Baudžiamąjį kodeksą)
11. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintos 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-103 ,, DOVANŲ GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADCIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPLOTAVIMO VŠĮ TELŠIŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS ‘‘
12.
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-319 ,,DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, Į KURIAS SKIRIANT ASMENIS BŪTŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ''
13. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2021 m. gegužės 20 d. Nr.V-134 įsakymas ,,DĖL PAREIGŲ SĄRAŠO PATVITINIMO, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS''
15.  Pakeitimas patvirtintas VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. Nr. V-303 įsakymas ,,DĖL VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2021 M. GEGUŽĖS 20 D. NR. V-134 ,, DĖL PAREIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS,PAKEITIMO"
16. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtintas 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-102 ,,DĖL VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALNIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINIMO" 
17.VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro patvirtintas direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-70 ,,PARAMOS INICIJAVIMO, GAVIMO, APSKAITOS IR VIEŠINIMO VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS''
18. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus patvirtinta 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-170 ,,PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 2021‘‘
19. Aktualius teisės aktus rasite čia
Ką turi žinoti jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija Valstybės tarnautojo atmintinė
Ką turi žinoti pacientas Paciento atmintinė
Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciniai filmukai korupcijos prevencijos tema


Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-28 15:34