INFORMACIJA PACIENTAMS

2021 02 02

Telšių r. PSPC vejasi naujoves ir tobulina paslaugas pacientams
Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo bei naujais reikalavimais Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre nuo 2021 m. vasario 1 d. pradedamos teikti slaugos paslaugos namuose su nauja komanda, kurią sudaro 2 slaugytojai, 2 slaugytojo padėjėjai, kineziterapiautas. Telšių r. PSPC yra įvertinta Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos dėl reikalavimų atitikties.
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) teikimą privalo užtikrinti visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos prie jos prisirašiusiems gyventojams. Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti ir socialinių paslaugų poreikio vertinimą bei paliatyviosios pagalbos paslaugos teikimą. Todėl Telšių r. PSPC yra sudariusi sutartį su Telšių socialiniu paslaugų centru. Sveikatos priežiūros specialisto paslaugą skiria šeimos gydytojas išrašydamas siuntimą pacientams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus: nesavarankiškumo lygis, sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, tam tikri slaugos, priežiūros ar specialieji poreikiai, pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.
Naujai teikiamos paslaugos bus dar labiau priartintos prie paciento ir užtikrins jų pasiekiamumą tiek mieste, tiek kaime. Dėl slaugos paslaugų namuose turite kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Telšių r. PSPC informacija