INFORMUOJAME, KAD

2021 06 04

šiuo metu  neatliekami Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimai. Jeigu turite kitų skubių klausimų, kviečiame rašyti adresu: mardep.paslaugos@ltsa.lrv.lt arba skambinti  Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus specialistėms telefonais:  +370 694 33 005; +370 698 76 252; +370 698 71 605; +370 694 83897;  +370 694 21 385.