MIELI ĮSTAIGOS PACIENTAI

2022 01 13

     
     Siekiant užtikrinti kokybiškų ir kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, VšĮ Telšių rajono PSPC skiria itin didelį dėmesį darbuotojų žinių ir įgūdžių atnaujinimui, bei kvalifikacijos kėlimui. 2021 m. gruodžio 23 d. VšĮ Telšių rajono PSPC buvo organizuojami praktiniai Pirmosios pagalbos teikimo mokymai, kuriuose dalyvavo net 54 centro darbuotojai.
Kursus vedė VšĮ „Svarbus žingsnis“ direktorius, ilgametę patirtį Pirmosios pagalbos teikimo mokymų organizavime sukaupęs, Oskaras Medzevičius. O. Medzevičius pasidalijo su centro darbuotojais ne tik naujausias nacionalines ir tarptautines Pirmosios pagalbos teikimo tendencijas atitinkančiomis teorinėmis žiniomis, bet surengė itin reikalingus ir profesionalius praktinius apmokymus.
    Centro darbuotojai praktinio mokymo metu turėjo galimybę atlikti pradinio gaivinimo veiksmus, naudodami skirtingų amžiaus grupių manekenus (suaugusio asmens, vaiko ir naujagimio), fiksuojančius taisyklingą gaivinimo techniką. Mokymų metu centro darbuotojai atnaujino praktinius automatinio išorinio defibriliatoriaus naudojimo įgūdžius, taip pat, prisiminė pagalbos teikimo užspringus schemą ir praktiškai ją išbandė naudodami specialiai pritaikytus suaugusiųjų užspringimo ir kūdikių užspringimo manekenus.
     Kursų metu buvo aptarti ir kiti itin svarbūs ir kasdienėje praktikoje aktualūs klausimai - kraujavimo stabdymas, traumos, pagalba anafilaksinio šoko atveju ir kt.