Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatu ir Telšių socialinių paslaugų centru

2021 05 20

Įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti siekiant užtikrinti viešąją tvarką bei neatidėliotinos pagalbos teikimą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų benamiams ir asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.
   Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įsipareigojo esant būtinumui suteikti skubią medicinos pagalbą neblaiviems ar apsvaigusiems Asmenims. Direktorė Laima Jurytė-Zakarauskienė ir GMP skyriaus vedėjas Linaras Vaitkus susitikimo metu aptarė ir kitus aktualius klausimus teikiant sveikatos priežiūras paslaugas.