,,Pirmąją darbo vietą pasirinkau Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, nes tai įstaiga apie kurią girdėjau daug gerų atsiliepimų ir pati tuo įsitikinau“

2021 03 30

Jauna specialistė gimė ir augo mažame kaimelyje Baltininkuose, kuris įsikūręs netoli Telšių, būtent ten ir praleido didžiąją dalį savo gyvenimo. Baigusi studijas Laura įsijungė į Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytojų kolektyvą. ..Sprendimą pasirinkti bendrosios praktikos slaugos specialybę lėmė noras padėti žmonėms, juos išklausyti bei suteikti pagalbą bei galimybė priklausyti komandos daliai galinčiai veikti pacientų gėrovei“ – teigia Laura. Ji pasirinko šią specialybę, nes manė, kad joje gali atsiskleisti jos asmeninės savybės tai – kantrumas, nuoširdumas, bendravimas bei atsakomybės jausmas. ,,Pirmąją darbo vietą pasirinkau Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, nes tai įstaiga apie kurią girdėjau daug gerų atsiliepimų ir pati tuo įsitikinau. Tai vieta, kuri vertina savo darbuotojus, stengiasi veikti naujoviškai pacientų labui“ – nuoširdžiai pasisako apie pirmąją darbovietę nauja darbuotoja. Pati Laura siekai tapti pilnaverte pirminės sveikatos priežiūros dalimi, turi tikslą tobulėti, įgyti žinių bei darbinės patirties, kuri leistu teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.
     Pradėjusi darbą Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre Laura noriai įsijungė į visas užduotis, noriai mokėsi iš kolegų. Bendrosios praktikos slaugytoja Laura yra ruošiama darbui profilaktikos kabinete, gydytojų konsultacinėje komisijoje sekretore. ,,Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad naujai pradėjusi savo gyvenimo etapą mūsų įstaigoje Laura lanksčiai stengėsi pažinti įstaigos darbą ir mokėsi visų jai pavestų užduočių, todėl net neabejoju, kad Laura savo darbštumu ir kruopštumu ženkliai prisidės prie teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės. Džiaugiuosi, kad jauni specialistai renkasi mūsų įstaigą“ – teigia direktorė Laima Jurytė-Zakarauskiėnė.