1. Įstaigos įstatai

TVARKOS

1. Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje planas (2020.08.26 Nr. V-160)

2. Prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmens aptarnavimo Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centre tvarka

3. Pacientų registravimo į Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų laukimo tvarka

4. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas

5. Nauja redakcija (2020.06.11 Nr. V-137) ,,VšĮ Telšių r. PSPC planinių asmens sveikatos priežiūros odontologinių paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo plano pakeitimas"

6. Nauja redakcija (2020.06.09 Nr. V-135) ,,VšĮ Telšių r. PSPC planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas"

7. Nauja redakcija (2020.05.25 Nr. V-125) ,,VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas" (priedai Nr. 1; Nr. 2; Nr 3), priedas prie plano Nr. 4 

8. VšĮ Telšių r. PSPC planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros palslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas

9. VšĮ Telšių r. PSPC planinių asmens sveikatos priežiūros odontologinių paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas, VšĮ Telšių r. PSPC direktorės įsakymas

10. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

11. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų pakeitimo (priedas Nr. 8)

TEISĖS AKTAI

1. LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

2. LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

3. LR Korupcijos prevencijos įstatymas

4. LR Baudžiamasis kodeksas

5. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sisitemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės"

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-11 15:10