Paslaugos

Mokamos paslaugos

Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems ar apdraustiems asmenims už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmoka Ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto.  Mokamos paslaugos teikiamos šiais atvejais:

  • už profilaktinį sveikatos patikrinimą.
  • už papildomas paslaugas ir/ar tyrimus, kurių pageidauja pacientas ir yra priskirtini pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms.
  • nedraustiems (ar neapsidraudusiems) privalomuoju sveikatos draudimu ir prie įstaigos neprisirašiusiems asmenims.
  • nemedicinines paslaugas.
Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. T1-466 ,,DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO Nr. T1-297 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ'' PAKEITIMO''

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (Patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-88) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (kainos) (Patvirtintos 2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-163)  čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo kainų pakeitimas (Patvirtintas 2021 m. gruodžio 21 d. Nr. V-312) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimo  (Patvirtintas 2022 m. sausio 3 d. Nr. V-4) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo kainų pakeitimas (Patvirtintas 2022 m. balandžio 5 d. Nr. V-98) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimas (Patvirtintas 2022 m. gegužės 26 d. Nr. V-186) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimo (Patvirtintas 2022 m. liepos 1 d. Nr. V-205) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimo (Patvirtintas 2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-231) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimo  (Patvirtintas 2022 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-234) čia

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimo  (Patvirtintas 2022 m. lapkričio 4 d. Nr. V-290) čia

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-10 09:20

Galerija