Paslaugos

Prašymų formos

1. Elektroninio prisirašymo prie įstaigos forma – https://e-pacientas.lt/Subscription/1086271

2. Prisirašymo prie Žarėnų ambulatorijos forma (gyd. I. Misevičiūtė): https://e-pacientas.lt/Subscription/573241285

3. Prisirašymo prie Tryškių ambulatorijos forma (gyd. V. Stukienė): https://e-pacientas.lt/Subscription/573209506

4. Prisirašymo prie Nevarėnų ambulatorijos forma (gyd. V. Sutkuvienė): https://e-pacientas.lt/Subscription/573241284

5. Prašymas dėl GMP mokamų paslaugų suteikimo

6. Prašymas dėl mokamų paslaugų suteikimo

7. Prašymas dėl GMP mokamų paslaugų suteikimo (renginio metu)

8. Prašymas dėl duomenų subjekto teisės (-ių) įgyvendinimo

9. Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją

10. Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

11. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro patvirtinta 2022 m. spalio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-271 ,, Gyventojų prisirašymo prie VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro tvarkos aprašas'' 

12. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 ,,GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKA'' (Galiojanti suvestinė redakcija 2022-05-01)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-21 08:24